آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن نشریات معدن جزوه های معدن دانلود پاسخنامه پاسخنامه پاسخنامه آزمون پروانه اشتغال پاسخنامه آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن استخراج معدن آمادگی آزمون پاسخنامه پاسخنامه آزمون پروانه اشتغال پاسخنامه آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن استخراج معدن آمادگی آزمون
راهنمای سنگ جوری مواد معدنی
×

راهنمای سنگ جوری مواد معدنی

راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش دستی و خودکار

نشریه 554 سازمان نظام مهندسی معدن

شامل فصل های :

  1. تعاریف و کلیات
  2. معیارهای سنگ جوری دستی و خودکار
  3. دستورالعمل های سنگ جوری دستی و خودکار

45 صفحه به فرمت pdf

دارای 36 تست چهار گزینه ای بصورت تالیفی و استفاده از آزمون سالهای گذشته و پاسخنامه

توجه : نشریه 554 بدون تست های چهار گزینه ای بصورت رایگان در لینک زیر قابل دانلود می باشد .

http://www.mcimeo.ir/HTML/publications.aspx?p_type=3&la=fa

قابل پرداخت : 50,000 تومان فرمت فایل اصلی : تعداد صفحات : صفحه